N4237 Perparse me Lidhsa PE
0.00 L 0.0 ALL
PE aprons, black, approx. 30 μ, embossed, packed loosely

Fabric/Materials
PE
N42 PE Perparse me Lidhsa EN 1186
0.00 L 0.0 ALL
PE aprons, blocked, embossed, 80 x 125 cm, approx. 20 µ, with tear perforation, tested according to EN 1186
N423 Perparse me Lidhsa EN 1186
0.00 L 0.0 ALL
PE aprons, white, approx. 20 μ, embossed, packed loosely, tested according to EN 1186

Features
approx. 20 μ,
embossed,
packed loosely

Fabric/Materials
PE

Standards
EN 1186
D300 Përparëse me Lidhëse Një Përdorimshe PE
0.00 L 0.0 ALL
E përdorur gjërësisht në shumë industri kjo përparëse e njohur ka një litar qafe dhe lidhje përreth belit. Paketimi i sheshtë farmaceutik mundëson përdorim të lehtë. E disponueshme në një zgjedhje prej pesë ngjyrash standarte.

Features
Karton i jashtem