D118 Përparese Një përdorimshe PP Për Vizitorët
0.00 L 0.0 ALL
E gatshme në pesë madhësi kjo përparëse është e veshur vazhdimisht në punishtet e ushqimit laboratorë dhe në zona të tjera të pastra. Pjesa përpara mbyllet me kapse shtrënguese dhe secila përparëse është e mbështjellë në mënyrë individuale.

Features
Karton i jashtem

Fabric/Materials
Polipropilin, Çelik i Trajtuar me Nxehtësi, Alumin, PVC